گزارشگری پایداری

شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا به منظور توسعه پایدار و ایجاد ساز وکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اطلاعات لازم در ابعاد زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی و عمکلرد اقتصادی را به شرح زیر ارائه می‌نماید:

بعد محیط زیست

حفاظت از محیط زیست از مواردی است کـه بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌هـا را بـر آن داشـته که هر کدام به سهم خویش به ملاحظـات زیـست محیطی توجه بیشتری نمایند و نظام‌هایی را ابداع کنند که با کـاربرد آن‌هـا بتواننـد وضـعیت محـیط زیست را بهبود بخشند. جهت رسیدن به محیط زیست سالم این شرکت اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است:

  • جلوگیری از هدر رفتن انرژی و مواد مصرفی
  • تاکید بر ایمنی و بهداشت محیط کار
  • استفاده بیشتر از مواد مصرفی قابل بازیافت
  • توسعه اتوماسیون اداری جهت افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف کاغذ و ایجاد بایگانی دیجیتال

بعد مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در قبال کارکنان، جامعه و ذینفعان شرکت از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. شرکت با پرداخت به‌موقع مالیات از طریق خرید و فروش سهام و نیز پرداخت به‌‌موقع مالیات به‌هنگام پرداخت حق‌الزحمه کارکنان و نیز حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت داشته است. شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا با توجه به اهمیت این بعد، اقدامات زیر را انجام داده است:

  • انعقاد قراداد کارکنان شرکت با شرکت‌های بیمه به منظور پوشش بیمه تکمیلی و بیمه عمر
  • پرداخت به موقع مطالبات سهامداران از طریق سامانه سجام
  • برنامه‌ریزی آموزشی پرسنل به‌منظور ارتقای دانش و افزایش کیفیت و بهره‌وری
  • رعایت تساوی در حقوق سهامداران و ذینفعان از طریق کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی به‌موقع اطلاعیه‌های شرکت

شایان ذکر است طی دوره مالی مورد گزارش شرکت کمک‌های عام‌المنفعه نداشته و در مجمع عمومی عادی سالیانه نیز مبلغی برای موضوع مزبور درنظر گرفته نشده است.

بعد اقتصادی

سعی شرکت همواره سرمایه‌گذاری در سهام صنایعی است که دارای مزیت رقابتی هستند. سرمایه‌گذاری‌های شرکت در راستای افزایش بازدهی و کاهش ریسک، مشارکت در صنایع پربازده و نهایتا با هدف افزایش منافع سهامداران صورت گرفته است.

نقدشوندگی یکی از مهم‌‎ترین ارکان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در همین راستا شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا همواره سعی داشته در سهامی‌سرمایه‌گذاری نماید که قابلیت نقدشوندگی بالایی داشته باشد و بر همین اساس در برخی نمادهایی که تا حدودی ارزنده بوده اما قابلیت نقدشوندگی قابل قبولی نداشته، سرمایه‌گذاری نخواهد شد.

هدف دیگر شرکت در انتخاب پرتفوی سهام، انتخاب متوازن سهم یک صنعت است؛ بدین شکل که وزن یک صنعت در پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت، اختلاف قابل توجهی با سایر صنایع نخواهد داشت و سیاست متنوع‌سازی صنایع علاوه بر متنوع سازی سهم در دستور کار قرار دارد.