خالص ارزش دارایی های هامون صبا

مقایسه خالص ارزش دارایی ها و قیمت سهام می تواند به عنوان یک شاخص مهم برای بررسی وضعیت سهام مد نظر قرار داد. بررسی دارایی های تحت مدیریت شرکت سرمایه گذای هامون صبا و پرتفوی کاملا بورسی این شرکت یک نسبت مهم در بررسی وضعیت این شرکت است. در نمودار رو به رو قیمت ذاتی یا خالص ارزش ذاتی دارایی های (NAV) با قیمت بازار این سهم در بازه های زمانی مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است. مقایسه های این داده های نشان دهنده درصد مناسب P/NAV این شرکت از زمان عرضه اولیه این شرکت است.

مزیت های شرکت سرمایه گذاری هامون صبا

شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام) با برنامه­ ریزی های بلندمدت جهت بهینه سازی ساختار سازمانی و استراتژی سرمایه گذاری در بازارهای مالی خصوصا بازار سهام، قصد دارد بیشینه سود را برای سهامداران خود به ثمر رساند.
بهره‌مندی از نیروی انسانی متخصص با میانگین سنی پایین
بهره‌وری و چابکی شرکت به دلیل برخورداری از ساختار سازمانی با حداقل نیروی انسانی
توان رقابتی بالای شرکت در صنعت به دلیل انتخاب صنایع ممتاز توسط مدیران شرکت
برخورداری شرکت از سبد سرمایه‌گذاری های نسبتا منعطف و دارای نقد‌شوندگی بالا
Wave Wave

حوزه‌های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری هامون صبا