محصولات شیمیایی

بزرگترین صنعت بورسی در بازار سرمایه ایران به لحاظ مجموع ارزش بازار و تعداد شرکت‌های پذیرفته شده، گروه محصولات شیمیایی است. بزرگترین صنعت به لحاظ ارزآوری و همچنین یکی از صنایع مهم از نظر ایجاد اشتغال در کشور نیز صنعت محصولات شیمیایی است. علاوه بر تأمین نیازهای داخلی بسیاری از محصولات تولیدی این گروه به کشورهای مختلف دنیا نیز صادر می‌شوند. عمده شرکت‌های این گروه را پتروشیمی‌ها، هلدینگ‌های پتروشیمی، صنایع بهداشتی، شوینده‌ها و تولیدکنندگان رنگ تشکیل می‌دهند. پتروشیمی مارون (مارون)، پتروشیمی پارس (پارس)، پتروشیمی جم (جم) ، پتروشیمی زاگرس (زاگرس) و پتروشیمی پردیس(شپدیس) مهمترین و بزرگترین پتروشیمی‌های کشور هستند. از آنجاییکه تنوع تولیدات و محصولات در این گروه بسیار زیاد است عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌های این گروه نیز می‌تواند متفاوت باشد. در میان پتروشیمی‌ها افزایش قیمت­های جهانی مثل متانول و اوره و محصولات دیگر و همچنین افزایش نرخ ارز مهمترین عوامل رشد سودآوری خواهد بود. در مقابل اما افزایش نرخ گاز خوراک به عنوان ماده اولیه صنعت پتروشیمی می‌تواند تهدیدی برای سودآوری این صنعت باشد.