فرآورده های نفتی

در میان گروه¬ها و صنایع مخلتف حاضر در بازار سرمایه ، شرکت¬های پالایشگاهی جایگاه و اهمیت ویژه¬ایی برای فعالان دارد. این گروه در بازار سرمایه به گروه پالایشگاهی و روانکار نیز معروف است. شرکت¬های فعال این گروه متشکل از پالایشگاه‌‌های نفت اصفهان (شپنا)، تهران (شتران)، بندرعباس (شبندر)، تبریز (شبریز)، بهران (شبهرن)، پارس(شنفت)، لاوان (شاوان)، سپاهان (شسپا)، شیراز (شیراز)، پاسارگاد (شپاس)، نفت ایرانول (شرانل) می¬باشد. قیمت نفت خام محرک اصلی قیمت محصولات پالایشگاهی است. شکاف قیمتی یا حاشیه سود نا خالص فروش کلمه¬ای پر کاربرد در صنعت پالایش نفت و فرآورده¬های نفتی است که به فاصله بهای یک بشکه محصول تولیدی پالایشگاهی و یک بشکه نفت خام دریافتی توسط پالایشگاه¬ها اشاره دارد. از مباحث مهم صنعت پالایشگاهی در سراسر جهان حساسیت سود این صنعت به نوسانات کاهشی یا افزایشی قیمت نفت خام و تغییر کرک اسپرد محصولات مختلف پالایشی است که برخلاف باور عموم، لزوما تغییر قیمت نفت، به سرعت تاثیر خود را بر کرک اسپردها نمی¬گذارد. هر چند پس از برقراری آرامش و ثبات نسبی در بازار نفت، کرک اسپردها هم به تبعیت از روند تاریخی خود فاصله شان را با قیمت نفت خام تطبیق می¬دهند. بالاترین شکاف قیمتی در بین فرآورده¬های نفتی مربوط به بنزین و پایین ترین آن مربوط به نفت کوره می باشد.