تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری هامون صبا ( سهامی عام ) در تاریخ 1384/07/05 بصورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و تحت شماره 256038 مورخ 1384/07/05 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. این شرکت در تاریخ 1387/11/08 توسط هلدینگ صبا تامین خریداری شد. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری صباتامین (سهامی عام) سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام) است و به استناد به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/21 و مجوز شماره 76011/1399 مورخه 1399/09/30 سازمان بورس و اوراق بهادار نام شرکت به سرمایه گذاری هامون صبا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

استراتژی ها

عمده فعالیت شرکت سرمایه گذاری هامون صبا در بخش خرید و فروش دارایی های مالی متمرکز است. برای انتخاب صنعت دیدگاه شرکت بصورت بالا به پایین می باشد، بدین معنا که ابتدا کلیت اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با توجه به بررسی های صورت گرفته صنایع پربازده انتخاب می شوند.

بعد از آن با بررسی شرکت های هر صنعت، بر اساس تحلیل صورتهای مالی (به صورت گذشته نگر) و برآورد سود سال های آتی با عنایت به پیشبینی ها و برآوردهای کارشناسی نسبت به تمامی موارد اثرگذار بر عملکرد مالی شرکت های هدف (به صرورت آینده نگر) انجام میشود و شرکت­های مورد نظر برای سرمایه گذاری انتخاب می شوند.

شرکت سعی دارد در صنایعی سرمایه گذاری نماید که مزیت رقابتی در کشور داشته باشند. سرمایه گذاری‌های شرکت جهت افزایش بازدهی و کاهش ریسک، مشارکت در صنایع پربازده و نهایتا با هدف افزایش منافع سهامداران صورت گرفته است.نتیجه اینکه بخش مهمی از ارزش بازاری سبد سهام بورسی و فرابورسی شرکت مربوط به صنایع فلزات اساسی، سنگ آهن، محصولات دارویی و محصولات شیمیایی می باشد.

الف) موضوع فعالیت اصلی :

1- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه‌گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق های سرمایه‌گذاری

ب) موضوع فعالیت های فرعی

1- سرمایه‌گذاری در مسکوکات ، فلزات گرانبها ،گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه‌گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز