خدمات بانکی ، ارزی ، بیمه

یکی از بزرگترین و مهمترین صنایع بورس ایران، صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری است. عامل اصلی و تعیین‌کننده در این گروه نرخ بهره و تغییرات آن است. تغییرات نرخ سود بانکی و همچنین میزان سپرده بانک‌ها و از طرف دیگر وضعیت تسهیلات و بازپرداختشان، از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در وضعیت سودآوری بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند. میزان ارتباط با سایر کشورها و همچنین ایفای نقش در روابط اقتصادی با کشورهای خارجی، تهاتر ارزی و تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز در مقاطعی می‌تواند بر قیمت سهام این گروه بسیار اثرگذار باشد. همچنین ارائه منظم صورت‌های مالی و بهبود نسبت‌های مالی می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت مطلوب بانک‌ها در آینده باشد.
بیمه در اقتصاد کنونی جهان یکی از بخشهای پیشرو در بازار سرمایه است و یکی از ابزارهای کارای مدیریت ریسک و تامین امنیت و آرامش خاطر، که از یک سو سبب گسترش رفاه اجتماعی گردیده و از سوی دیگر باعث رشد سرمایه گذاری شده و در پی آن، تولید با سرعت بیشتری رشد نموده و اقتصاد رونق میگیرد. براساس قوانین و مقرارت بیمه ای کشور، ماموریت صنعت بیمه عبارت است از تولید و عرضه اطمینان برای چرخه فعالیت های صنعتی و خدماتی کشور، فعالیت های کشاورزی و جریان زندگی آحاد خانوارها و شهروندان با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت، به صورت جامع، مکفی و پایدار. در حال حاضر و در وضعیت موجود اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، صنعت بیمه با چالش های بسیاری مواجه شده است. در سال¬های اخیر، اقتصاد کشور با توجه به شرایط تحریمی، درحوزه اقتصادی با مشکلات زیادی درهر دو زمینه عرضه و تقاضا مواجه بوده است که با اثرگذاری نامطلوب بر اشتغال ، تولید و فروش کالاها و شرایط رکود تورمی، ریسک های جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از این رو، صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور در پوشش ریسک های سایرصنایع که در خط مقدم مبارزه با این ناملایمات و مشکلات اقتصادی قرار دارد، بیش از سایرین نیاز به هوشیاری و به روز رسانی الگوی تجاری خود داشته و دارد.