آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا( سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا( سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 18/04/1403 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

همچنین سهامداران محترم می توانند مجمع مذکور را به صورت برخط و از طریق مراجعه به درگاه https://kianstream.com/hamoonsaba مشاهده و سوالات خود را مطرح نمایند.

 

 

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام)