آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام)

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1403/04/18 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

همچنین سهامداران محترم می توانند مجمع مذکور را به صورت برخط و از طریق مراجعه به درگاه https://kianstream.com/hamoonsaba مشاهده و سوالات خود را مطرح نمایند.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام)