آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 این شرکت که در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/04/31 در محل سالن شرکت بین‌المللی بازرسی کالای تجاری واقع در: تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی، پلاک334 برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

لینک آنلاین