آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام) و نمایندگان قانونی آنان دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 این شرکت که در ساعت 16 روز شنبه مورخ 1401/02/31 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جام جم، نرسیده به چهار راه پارک وی تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
همچنین سهامداران می توانند از طریق درگاه آنلاین به صورت آنلاین اقدام به مشاهده مجمع شرکت سرمایه گذاری هامون صبا و مطرح نمودن سوالات خود نمایند.