یکی از بزرگترین و مهمترین صنایع بورس ایران، صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری است. عامل اصلی و تعیین‌کننده در این گروه نرخ بهره و تغییرات آن است. تغییرات نرخ سود بانکی و همچنین میزان سپرده بانک‌ها و از طرف دیگر وضعیت تسهیلات و بازپرداختشان، از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در وضعیت سودآوری بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند. میزان ارتباط با سایر کشورها و همچنین ایفای نقش در روابط اقتصادی با کشورهای خارجی، تهاتر ارزی و تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز در مقاطعی می‌تواند بر قیمت سهام این گروه بسیار اثرگذار باشد. همچنین ارائه منظم صورت‌های مالی و بهبود نسبت‌های مالی می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت مطلوب بانک‌ها در آینده باشد.

در حال حاضر این صنعت با حدود 478 هزار میلیارد تومان معادل حدود 5.6% از کل ارزش بازار سرمایه را دارا می­باشد. بانک ملت (وبملت) با حدود 135 هزار میلیارد تومان بزرگترین بانک بورسی کشور است. بانک پاسارگاد (وپاسار) با حدود 99  هزار میلیارد تومان، بانک صادرات (وبصادر)  با حدود 86 هزار میلیارد تومان، بانک تجارت (وتجارت) و بانک پارسیان (وپارس) هرکدام با 67 هزار میلیارد تومان از دیگر بانک‌های بزرگ و با عملکرد نسبتا مطلوب حاضر در بورس هستند.