شرکت سرمایه گذاری چیست؟

شرکت سرمایه گذاری

همواره جهت ثبت هر نوع شرکت از جمله شرکت سرمایه گذاری ، فرد با تحقیق کامل و آگاهی لازم باید در مورد شرکت مورد نظر اطلاعات کافی داشته باشد و با آشنایی با وظایف و مسئولیت های حقوقی و قانونی شرکت از بروز هر گونه مشکل در آینده جلوگیری نماید .

 

شرکت سرمایه گذاری چیست؟

شرکت های سرمایه گذاری (Investment Company) ، به دنبال دستیابی به سود از نوسانات قیمت سهام در بازار هستند و لذا تنها در سهام پذیرفته شده در بازار بورس سرمایه گذاری می کنند و مانند شرکت های هلدینگ تمایلی به حضور در اداره ی شرکت های زیر مجموعه ندارد .

نحوه ی عملکرد شرکت سرمایه گذاری

شرکت های سرمایه گذاری ،جهت دستیابی به سود ، در صورت تحقق سود مورد نظر خود ، سهام یک شرکت را می فروشند و یا اینکه سهام شرکت های دیگر را خواهند خرید .

شرکت های سرمایه گذاری افق بلندمدتی در خرید سهام ندارند ، به همین دلیل اگر در چشم انداز کوتاه مدت ، ارزش سهامی کاهش یابد ، شرکت سرمایه گذاری برای جلوگیری از وارد آمدن ضرر ، آن سهم را خواهد فروخت .

فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در ایران ، شامل فعالیت های شرکت مادر ، شرکت مدیریت سرمایه گذاری و شرکت سرمایه گذاری است .

شرکت های سرمایه گذاری با خرید و فروش مداوم سهام شرکت های زیر مجموعه ی خود ، برای سهامداران شرکت سود ایجاد می کند .

در شرکت سرمایه گذاری ، تحقق هدف سرمایه گذاری با حضور افراد متخصصی است که با آنالیز و تجزیه و تحلیل شرکت ، به خوبی می دانند که در چه زمانی باید به خرید سهام آن شرکت اقدام نمود ، به چه میزان سهام خریداری کنند و جهت کسب سود بیشتر ، چه زمانی سهام خریداری شده را واگذار کنند .

شرکت های سرمایه گذاری فعالیت اصلی خود را به صورت تخصصی ، بر روی خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و غیربورسی متمرکز می کنند .

جهت خرید و فروش هر سهام در شرکت سرمایه گذاری ، از چند ساعت تا چندین ماه زمان صرف می شود .

بیشترین سود حاصل در شرکت سرمایه گذاری از اقتدار کاری بر اساس دیدگاه کوتاه مدت بر روی یک سهام ایجاد می گردد .

منبع : pendaargroup.com