استراتژی ها

عمده فعالیت شرکت سرمایه­گذاری هامون صبا در بخش خرید و فروش دارایی های مالی متمرکز است. برای انتخاب صنعت دیدگاه شرکت بصورت بالا به پایین می­باشد، بدین معنا که ابتدا کلیت اقتصاد مورد بررسی قرار می­گیرد و سپس با توجه به بررسی­های صورت گرفته صنایع پربازده انتخاب می­شوند.

بعد از آن با بررسی شرکت­های هر صنعت، بر اساس تحلیل صورتهای مالی(به صورت گذشته نگر) و برآورد سود سال­های آتی با عنایت به پیشبینی­ها و برآوردهای کارشناسی نسبت به تمامی موارد اثرگذار بر عملکرد مالی شرکت­های هدف(به صرورت آینده نگر) انجام میشود و شرکت­های مورد نظر برای سرمایه­گذاری انتخاب می­شوند.

شرکت سعی دارد در صنایعی سرمایه­گذاری نماید که مزیت رقابتی در کشور داشته باشند. سرمایه­گذاری‌های شرکت جهت افزایش بازدهی و کاهش ریسک، مشارکت در صنایع پربازده و نهایتا با هدف افزایش منافع سهامداران صورت گرفته است.  نتیجه اینکه بخش مهمی از ارزش بازاری سبد سهام بورسی و فرابورسی شرکت مربوط به صنایع فلزات اساسی، سنگ آهن،  محصولات دارویی و محصولات شیمیایی می­باشد.